TERMENI ȘI CONDIȚII DE ACCESARE A SERVICIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

MINDFULNESS ACTIVISM

Pentru că înțelegem posibilitatea că accesarea Serviciilor de Învățământ  și a achizițiilor online de cărții și meditații poate fi dificilă, vă oferim în continuare un set de principii și reguli despre cum se pot folosi și accesa serviciile educaționale AB DENTAL INTL SRL si MINDFULNESS ACTIVISM.În funcție de evoluția legislației, a serviciilor pe care le oferim și a locației în care oferim aceste Servicii de Învățământ, acest document poate suferi modificări. Întotdeauna, pe www.mindfulnessactivism.com vom avea ultima variantă aplicabilă.

Prezentul document își propune să prezinte principiile și principalele reguli pe care trebuie să le respecte un client ce dorește să beneficieze de Servicii de Învățământ MINDFULNESS ACTIVISM. Termenii şi Condiţiile de accesare sunt regulile minimale ce se completează cu prevederile legislației în vigoare și eventual cu prevederile contractului încheiat cu una din entitățile juridice acționând sub umbrela AB DENTAL INTL SRL precum Mindfulness Activism.

Acest document respecta principiul egalității fata de toți clienții, bazat pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasa, culoare, etnie, religie, opțiune politica, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectând totodată condițiile comerciale agreate prin contracte.

Prin efectuarea programării, respectiv prin prezentarea și acceptarea înregistrării în lista de clienți care s-au prezentat pentru efectuarea unui Serviciu de Învățământ într-o locație AB DENTAL INTL SRL ori Mindfulness Activism , vă exprimați acordul pentru respectarea acestor termeni și condiții de accesare a Servicilor de Învățământ în cadrul sediuliu ori locatiilor Mindfulness Activism.

 1. DEFINIȚII
 2. Abonatul – este acel Client care accesează Servicii de Învățământ în baza unui abonament de servicii, inclusiv acte de adeziune și contracte individuale.
 3. Acordul clientului informat – consimțământul clientului în vederea prestării serviciilor medicale, care are forma prevăzută de OMS 1411/2016
 4. Contract – acordul de voință dintre Client și AB DENTAL INTL SLR/Mindfulness Activism, cu privire la prestarea Seviciilor de Învățământ, cuprinzând dar fară a se limita la contract de prestări Servicii de Învățământ, oferta comerciala acceptata de pacient (i) în mod expres prin semnătură olografa sau electronica aplicată conform Legii 455/2001 sau prin intermediul aplicațiilor/portaluri MINDFULNESS ACTIVISM, sau (îi) tacit, prin simpla acceptăre a Serviciilor de Învățământ.
 5. Clientul – este persoana care utilizează Serviciile de Învățământ MINDFULNESS ACTIVISM.
 6. Personalul MINDFULNESS ACTIVISM reprezinta angajații MINDFULNESS ACTIVISM, funcționarii, consultanții și colaboratorii de orice fel, precum și orice persoana care prestează servicii în numele și/sau pe seama MINDFULNESS ACTIVISM ori pentru MINDFULNESS ACTIVISM.
 7. Termeni și condiții de accesare – sunt toate dispozițiile prevăzute în continuare care se aplică tuturor accesărilor de Servicii de Învățământ de către Client în cadrul MIDNFULNESS ACTIVISM.

ÎI. PRINCIPII APLICABILE TUTUROR CLIENȚILOR

 1. Serviciile de Învățământ pot fi accesate de către Clienți, de regula, de luni până vineri în intervalul orar 8.00 – 20.00 în cadrul sediilor MINDFULNESS ACTIVISM, în condițiile comunicate periodic de către MINDFULNESS ACTIVISM, disponibile pe site-ul https://mindfulnessactivism.com. MINDFULNESS ACTIVISM poate modifica programul de funcționare al oricărui curs după cum vs considera de cuviință.
 2. Accesarea Serviciilor de Învățământ se efectuează pe baza de programare telefonica efectuata (i) în Call Center, la numerul de telefon comunicat pe site-ul https://mindfulnessactivism.com. (ii) precum și prin programare online prin intermediul site-ului MINDFULNESS ACTIVISM sau prin aplicațiile sau portalurile MINDFULNESS ACTIVISM. Recomandam efectuarea programării dumneavoastră prin accesarea numărului de Call Center.
 3. Transmiterea notificărilor, facturilor, corespondenta purtata cu Clientul de către reprezentanții MINDFULNESS ACTIVISM, se vă face la datele de contact menționate în Contract / declarate pe alte canale și înregistrate în sistemul informatic al MINDFULNESS ACTIVISM, adresa care vă fi actualizata în funcție de declarațiile Clientului de la momentul accesării Serviciilor de Învățământ. Astfel, dacă ulterior semnării unui contract de prestări Servicii de Învățământ cu MINDFULNESS ACTIVISM, în care erau menționate datele de contact, sunt declarate alte coordonate (printr-un alt contract, prin menționarea acesteia într-o corespondență scrisa, prin înscrierea la un newsletter, prin Call center, etc.), acestea se vor actualiza în funcție de ultima solicitare a Clientului, acesta din urma neputadu-se prevala de faptul că notificările și comunicările nu s-au făcut conform contractului.
 4. Comunicările de tip sms sau e-mail, cum ar fi dar fară a se limita la programările solicitate, informări privind cursurile efectuate sau eventuale resturi de plata înregistrate, informări privind procedurile operaționale/sistemele MIDNFULNESS ACTIVISM, care au impact asupra modalității de desfășurare a activității de învățământ, nu au caracter promoțional, scopul acestora fiind de a asigura o buna desfășurare a Serviciilor de Învățământ solicitate de Client.
 5. În funcție de nevoile operaționale ale MIDNFULNESS ACTIVISM și politica comerciala a MINDFULNESS ACTIVISM, accesul la sediu poate fi restricționat sau chiar închis dacă Prestatorul decide închiderea sediului, reducerea numărului de servicii acordat sau alte modificări de natura operațională sau comerciala (cum ar fi, nelimitativ, modificarea specificului sau structurii sediului).
 6. În mod excepțional, programarea ta poate fi decalată, atunci când personalul acordă sprijin în cazuri prioritare sau în cazuri care necesita o atenție / supraveghere sporită.
 7. Accesul la Serviciile de Învățământ oferite de MINDFULNESS ACTIVISM este limitat de disponibilitatea acestora. MINDFULNESS ACTIVISM încurajează utilizarea cu buna credință și rațională a Serviciilor de Învățământ. În cazul în care MINDFULNESS ACTIVISM constata utilizarea excesiva sau neconforma cu politicile sale, poate întrerupe sau înceta furnizarea serviciilor către dvs, fară informarea dumneavoastră în prealabil.
 8. MINDFULNESS ACTIVISM are activitatea operațională organizata în mai multe categorii de program/ acces la personal și colaboratori, ceea ce poate însemnă existenta unor condiții comerciale diferite de accesare a Serviciilor de Învățământ oferite de anumite categorii de colaboratori, MINDFULNESS ACTIVISM își rezerva dreptul de a modifica aceste programe, respectiv de a pastra programul anumitor colaboratori exclusiv pentru cleintii care nu dețin abonament. MINDFULNESS ACTIVISM își rezerva dreptul de a acorda un serviciu diferențiat/preferențial anumitor categorii de clienți în funcție de politica să comerciala, cu respectarea contractelor la care MINDFULNESS ACTIVISM este parte.
 9. Listele instructorilor (Plata Integrală, Parteneriat Academic etc.) se pot modifica în mod unilateral de către MINDFULNESS ACTIVISM, în funcție de contractele încheiate de MINDFULNESS ACTIVISM cu instructorii sau în funcție de politica comerciala a MINDFULNESS ACTIVISM. Informații despre accesul Clienților la instructorii MINDFULNESS ACTIVISM costurile Serviciilor de Învățământ prestate de către aceștia se obțin de la operatorul Call Center și în locațiile MINDFULNESS ACTIVISM, iar în cazul unor diferențe intre informațiile furnizate, coordonatorul operațional al locației în care se dorește accesarea deciziei vă avea decizia finala. De asemenea MINDFULNESS ACTIVISM poate renunță în mod unilateral la una sau la totalitatea listelor de colaboratori, instructor sau personal.
 10. MINDFULNESS ACTIVISM va folosi toate metodele legale, inclusiv contractarea societăților de recuperare creanțe specializate, avocați, executori judecătorești pentru recuperarea debitelor Clienților.
 11. În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile vă rugam să ne detaliați cazul dumneavoastră la adresa hello@mindfulnessactivism.com, prin apelarea Call Center sau prin intermediul aplicațiilor / portalurilor MINDFULNESS ACTIVISM. O echipa dedicata vă prelua mesajul dumneavoastră și vă investiga cele relatate, urmând că un răspuns scris să vă fie oferit în cel mai scurt timp cu putință. Clienții nu vor efectua niciun fel de presiuni asupra personalului din recepție și a managementului din locație pentru rezolvarea reclamațiilor.
 12. Clientul și MINDFULNESS ACTIVISM au obligația de a cunoaște și respecta dispozițiile legale aplicabile, respectiv Legea 95/2006, Legea 46/2003 și actele legislative conexe, Clienții neputănd invoca în apărarea lor necunoașterea legii.
 13. Clienții și MINDFULNESS ACTIVISM: (i) vor acționa conform legislației aplicabile privind mita și corupția; (îi) nu vor oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare.
 14. MINDFULNESS ACTIVISM își propune să acorde Servicii de Învățământ la cele mai înalte standarde de calitate. În cazuri excepționale, rezultatul serviciilor prestate de personalul MINDFULNESS ACTIVISM poate să difere de rezultatul dorit de Client. Vă reamintim că obligația de învățământ este o obligație de diligenta.

III. REGULI APLICABILE TUTUROR CLIENȚILOR

 1. Clientul va respecta programul organizației fară a putea face sesizări legate de faptul că nu au fost lașați să intre în sediul înainte de începerea programului sau după terminarea lui.
 2. Clienții vor avea acces la specialitățile de învățământ în cadrul programului dedicat neabonaților sau abonaților, în funcție de calitatea pe care o dețin și de prevederile contractului în baza căruia i s-a permis accesul la servicii.
 3. Accesul la Servicii de Învățământ, se poate face numai personal, după identificarea clientului, identificare care se poate face numai pe baza unui act de identitate/ pașaport cu poză. Pentru accesarea derviciilor de către o alta persoana decât Clientul vor fi necesare prezentarea de documente suplimentare, conform procedurilor MINDFULNESS ACTIVISM. În cazul clienților fară discernământ, informațiile vor fi prezentate apartinatorilor / reprezentanților legali. Fiecare Client / aparținător are obligația de a solicita informații suplimentare la recepțiile MINDFULNESS ACTIVISM.
 4. Accesul la Serviciile de Învățământ, se pot face numai după identificarea Clientului și al apartinatorului care însoțește minorul, cu prezentarea unor documente, conform procedurii comunicate prin call center sau pe site-ul www.mindfulnessactivism.com.
 5. La înregistrarea Clienților minori în vederea accesării serviciilor de Învățământ, în sistemul informatic al MINDFULNESS ACTIVISM, părintele / reprezentantul legal / apartinatorul / persoana care solicită programarea va comunica datele de identificare al Clientului sau al reprezentantului legal al Clientului minor.
 6. La fiecare accesare a Serviciilor de Învățământ, personalul MINDFULNESS ACTIVISM va actualiza datele Clienților, în special numarul de telefon și e-mail. Clienții străini sunt obligați să comunice date de contact (adresa și număr de telefon) de pe teritoriul României.
 7. Clienții înțeleg că informațiile referitoare la Serviciile de Învățământ și prețurile acestora, obținuțe în Call Center sau pe site-ul www.mindfulnessactivism.com, precum și includerea acestora în abonament, au doar scop informativ. Întodeauna va prevala contractul semnat cu Clienții sau cu angajatorii/membrii de familie ai acestora, care se va completa cu lista de preturi afișată în recepție. În funcție de specificul fiecărui client și de Serviciile de Învățământ efectiv oferite în cadrul interacțiunii cu personalul și colaboratorii MINDFULNESS ACTIVISM, costul final al serviciilor poate varia. În acest sens, Clientul are obligația ca după fiecare Serviciu de Învățământ să verifice în recepția MINDFULNESS ACTIVISM costul serviciilor prestate, respectiv daca toate serviciile prestate sunt acoperite integral sau parțial de abonament.
 8. În cazul în care Clientul nu se prezinta la 3 programări consecutive în decurs de 6 luni, fară a avea un motiv întemeiat și fară să anunțe cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este stabilita programarea, MINDFULNESS ACTIVISM poate suspenda Serviciile de Învățământ acordate respectivului Client pentru o perioada de 3 luni. Clientul are obligația să se prezinte la ora stabilita conform programării, evitând astfel imposibilitatea efectuării cursului.
 9. În cazul serviciilor incluse în abonamente sau achiziționate sub forma de pachete, neprezentarea la programările efectuate fară a respecta condițiile de anulare prevăzute la punctul 10 de mai sus, vă conduce la achitarea cursului / eliminarea acesteia din pachetul de servicii accesat de Client.
 10. Părinții / reprezentanții legali ai copiilor au obligația că în orice sediu MINDFULNESS ACTIVISM să nu lase copiii nesupravegheați. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele evenimente în care copiii se accidentează în sediu datorita neatenției tutorilor.
 11. În acord cu prevederilor Codului Fiscal, vă informam că nu emitem factura pentru Serviciile de Învățământ prestate, la solicitarea clienților, pe numele unor persoane fizice și / sau juridice (societăți cu răspundere limitata, PFA, PFI, s.a.m.d.) decât daca a fost încheiat cu respectiva entitate juridica, în prealabil, un contract de prestări Servicii de Învățământ specific pentru serviciile acordate clientului.
 12. În cazul în care, în urma accesării Serviciilor de Învățământ, Clienții figurează în evidentele contabile ale oricăreia dintre societățile din cadrul MINDFULNESS ACTIVISM, cu debite, Clientul nu va putea accesa niciunul dintre Serviciile de Învățământ prestate de oricare dintre societățile aparținând MINDFULNESS ACTIVISM, indiferent daca deține sau nu și calitatea de Abonat. Restricția vă fi activă până la achitarea debitului sau reglarea situației debitului.
 13. Faptele, actele sau gesturile obscene, proferarea de injurii, expresiile jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violentă sau orice alte acte împotriva Personalului Prestatorului și a celorlalte persoane din incinta sau deteriorarea, distrugerea sau sustragerea bunurilor MINDFULNESS ACTIVISM, de natura să tulbure ordinea și liniștea publica sau să provoace indignarea persoanelor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a rețelei MINDFULNESS ACTIVISM nu sunt tolerate. În cazul în care Clientul sau apartinatorii acestuia săvârșește una din faptele, actele menționate mai sus, MINDFULNESS ACTIVISM va solicita imediat evacuarea Clienului / apartinatorilor acestuia din incinta locației. În cazul nașterii unei situații conflictuale, personalul MINDFULNESS ACTIVISM va putea solicita imediat intervenția echipelor de intervenție ale companiilor private de pază și protecție cu care aceasta colaborează, și/sau intervenția Politiei.
 14. În cazul unor evenimente de genul celor menționate la punctul 17 – III de mai sus, MINDFULNESS ACTIVISM poate restricționa accesul oricărei persoane implicate în incident la Serviciile de Învățământ disponibile în cadrul MINDFULNESS ACTIVISM, având dreptul de a rezilia unilateral orice contract anterior încheiat cu Clientul sau în favoarea Clientului.
 15. Este interzis fotografiatul, înregistrarea video și audio, atât în spațiul de așteptare, recepție cât și în sălile de curs, fară permisiunea prealabila scrisă a acestora.
 16. Suspendarea furnizării Serviciilor de Învățământ se face în următoarele situații, nelimitativ: (i) Clientul nu a achitat facturile emise de AB DENTAL INTL SRL/ Mindfulness Activism, inclusiv conform art. 14 – III de mai sus; (îi) în cazul art. 17 – III de mai sus; (iv) Clientul sau apartinatorii se află într-o situație litigioasa cu AB DENTAL INTL SRL/Mindfulness Activism; prin litigioasă se vă înțelege litigiu înregistrat la instanță de judecata sau orice alta plângere formulata de către Client care ar putea aduce prejudicii majore AB DENTAL INTL SRL; (v) În alte cazuri prevăzute expres în contractul semnat de către Client cu Rețeaua MINDFULNESS ACTIVISM sau în lege.
 17. În cazul investigațiilor în care este necesar acordul exprimat în scris sub forma de consimțământ, lipsa semnăturii clientului de pe formularele specifice echivalează cu lipsa consimțământului, caz în care se va opri de îndată furnizarea Serviciilor de Învățământ solicitate.
 18. REGULI APLICABILE ABONAȚILOR
 19. În baza abonamentului, Abonații au acces gratuit sau cu reducere la specialitățile de Învățământ în cadrul programului dedicat abonaților, în condițiile menționate în contractele încheiate direct cu aceștia sau în favoarea acestora dar cu o alta persoană fizică sau juridică (angajatorii acestora/ angajatorii soțului/ soției/ copilului acestora). Abonatul nu se poate prevala de necunoașterea anexelor la contract cuprinzând lista de Servicii de Învățământ incluse integral sau cu reducere în abonamentul sau.
 20. Accesul Abonaților în programul dedicat neabonaților se va face exclusiv cu achitarea serviciilor la preț de listă sau cu reducerea prevăzută în Contract.
 21. Daca accesul la personalul solicitat sau Serviciul de Învățământ nu este inclus integral în abonament, operatorul din Call Center sau personalul din recepție va informa Abonatul în acest sens. Abonatul are obligația de a solicita, înainte de primirea unui Serviciu de Învățământ, informații cu privire la costul serviciilor recomandate/dorite. Orice omisiune reprezintă acceptul tacit de a achita serviciile primite la preț de listă sau la preț redus conform abonamentului aplicabil.
 22. În cazul în care Abonatul solicită prestarea serviciilor în alte condiții decât cele comunicate de Prestator, respectiv cele descrise în contract și în restul anexelor la contract, acesta vă fi obligat la achitarea tuturor serviciilor prestate, la preț de lista sau cu discount, indiferent dacă acestea erau sau nu incluse în abonament.
 23. Efectuarea programărilor solicitate de către Abonat se face în condițiile respectării Acordului privind Nivelul minim de calitate a serviciilor, prin care se garantează un termen mediu de așteptare pentru fiecare curs în parte. Termenul mediu de așteptare pentru fiecare curs în parte se respectă în condițiile în care Abonatul nu manifestă preferință pentru instructor, zi/ora, etc. În cazul în care Abonatul manifestă preferință pentru un instructor, zi/oră, timpii de așteptare menționați în contract nu mai sunt aplicabili, aceștia putând fi prelungiți. Timpii de așteptare sunt garantați pentru MINDFULNESS ACTIVISM și numai în condițiile mai sus menționate.
 24. Solicitările de noi abonări se transmit conform prevederilor Contractului, de către departamentul de resurse umane al contractorului, de regula angajatorul Abonatului, către persoanele abilitate din cadrul MINDFULNESS ACTIVISM. Termenul de înregistrare în baza de date este de 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Acest termen poate fi prelungit în cazul în care exista neconcordante/neclarități, până la finalizarea acestora.
 25. CURSURI ONLINE

Cursurile online sunt un serviciu din categoria E-Learning, care permit interacțiunea instructor-client în mediul online, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. Serviciul de Învățământ online este disponibil ca o alternativă a cursurilor în prezența clientului la sediul stabilit.

Informațiile cu caracter sensibil de instructori sunt date doar pe baza cererii pe care dumneavoastră o solicitați. Este răspunderea clientului să ofere o descriere cât mai corecta sau completa a cerințelor și orice posibililor factori externi cu care clientul a intrat în contact (ex. persoane cu afecțiuni transmisibile, călătorii, substanțe de orice natura etc).

Având în vedere limitările tehnologice și legislative de la acest moment, prin accesarea acestui serviciu reprezintă declarația dumneavoastră că înțelegeți limitările serviciului de învățământului si a comertului online astfel cum sunt explicate în acest document.

Pentru accesarea serviciului, este necesara instalarea în prealabil a aplicației gratuite de comunicare ZOOM, disponibilă pentru sistemele de operare Windows, Linux, MacOS, iOS, Android, compatibilă cu cele mai populare browsere web.

Suplimentar, este necesar accesul la o camera video și un microfon funcționale, precum și la o conexiune internet care să permită interacționarea cu instructorul. MINDFULNESS ACTIVISM nu își asumă nicio răspundere în cazul în care cursul online nu se poate desfășura sau este întrerupt din pricina echipamentelor sau conexiunii de intenet a clientului, caz în care cursul se vă realiza în alta data.

Cursurile vor fi oferite de către instructorii MINDFULNESS ACTIVISM, în primul rand din sediile în care își desfășoară activitatea și în cazuri speciale de la alte locații, cu asigurarea confidentialitatii instructor-client. Clientul este, la rândul sau, responsabil pentru asigurarea confidentialitatii în spațiul de unde accesează consultația. Rețeaua de comunicații, echipamentele, inclusiv cele audio-video, prin care MINDFULNESS ACTIVISM oferă cursurile online sunt securizate, iar accesarea de către instructor a sesiunii de curs se face prin credentiale unice puternice.

Softul utilizat este ZOOM. Pentru mai multe detalii vă rugam consultați termenii și condițiile ZOOM pentru utilizarea aplicației diponibili la https://zoom.us/

Accesarea aplicației de către clienți se va face în format Vizitator, fară a fi necesara crearea unui cont individual. Datele vor fi prelucrate prin intermediul ZOOM și vor tranzita serverele acestuia.

Sesiunea de curs nu va fi înregistrată, și nici o imagine sau amprenta vocala nu vă fi stocata de către MINDFULNESS ACTIVISM ca urmare a sesiunii de curs online. Este interzisă înregistrarea acesteia de către client. În caz contrar, instructorul va opri înregistrarea la momentul în care o va sesiza, reamintind clientului interdicția. La o eventuala reincalcare clientul va primi acces denied, fară a avea posibilitatea unei noi programări urmând a fi aplicabile regulile obișnuite pentru folosirea serviciilor MINDFULNESS ACTIVISM.

Pentru folosirea serviciul de cursuri online, achiziții online de cărți și meditații se aplica, cu modificările de rigoare, toate regulile de accesare a serviciilor MINDFULNESS ACTIVISM menționate în primele capitole ale acestui document. Accesarea serviciilor de achiziții și învățământ online reprezintă consimțământul clientului pentru prelucrarea imaginii și vocii sale în condițiile expuse mai sus, precum și acceptarea tuturor termenilor și condițiilor incluse în prezenta secțiune.

Pentru orice detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către MINDFULNESS ACTIVISM, puteți consulta https://ro.mindfulnessactivism.com/